Cze

BRAVADO Drill ██/██/1930:

Jen Nadace tu moc nosí,
ostatní jsou před ní nazí.
Nepříteli, třes se, běž,
či v jezeru krve lež.
Jen Nadace zvítězí,
volná od všech přítěží.

Only Foundation is the power holder here.
Everybody else is naked before it.
Enemies, shake, run,
Or lie in a puddle of blood.
Only the Foundation will be victorious,
Free from all dead weight.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License